Boekbeschrijving

1933
Adriaan Viruly
Douwe Egberts, Joure
tekeningen van T.Leeser

In 1933, Viruly was nog maar pas werkzaam bij de KLM, was vliegen een nationale trots en de commercie stortte zich daar dan ook op.

Op gepaste wijze zoals dat begin dertiger jaren betaamde.

Deze uitgave van Douwe Egberts Koffiebranderijen is daar een voorbeeld van, mooie (lucht)foto's en geschreven door de bekende schrijver en piloot Viruly.

Meteen een bestseller dus en Nederland spaarde braaf de D.E. koffiepuntjes om dit boek te bemachtigen.

De wereld van boven

Holland werd Londen's moestuin

Veertien metalen bogen vormen de Moerdijkbrug

 

CitaatVLIEGEN leeren - dat is tegenwoordig de droom van menigen jongen.

Zooals in vroeger jaren de zee onze jeugd lokte, zoo lokt thans de lucht. jongens hebben een fijnen neus, als het er op aan komt om te ruiken, waar er avontuur te beleven valt. En zoo dat ergens tegenwoordig nog het geval is, is dat zeker in het leven van den vliegmensch.

Jongens van vroeger jaren zagen aan de kust de schepen uitzeilen en hun hart klopte er luider van, als ze er aan dachten, wat die al niet achter de horizon zouden vinden. Maar de scheepvaart verloor de bekoring van het nieuwe en vaste scheepvaartlijnen, die welhaast een bedrijf als ieder ander gingen vormen, namen de plaats in van de stoutmoedige eerste tochten der avonturierende wereldontdekkers. De zeeën der wereld raakten als het ware allengs getemd.

Maar de oceaan van het luchtruim, sinds kort den mensch ontsloten en nog vol verrassingen voor die hem, doorvorscht, ruischt van den drempel van leder huis en iedere school, boven iedere stad en alle menschen die jong zijn, zien verlangend omhoog: leeren vliegen is de droom van den jongen van heden.

Maar ook van den volwassene, die begrepen heeft, dat de lucht hem meer te bieden heeft dan de voldoening van een zucht naar avonturen alleen. Sommigen bedenken, dat het luchtverkeer het verkeer van de toekomst moet zijn; zij zien een goede loopbaan open liggen voor hem, die zich met het nieuwe element tijdig vertrouwd gemaakt zal hebben en zij willen leeren vliegen.

Fokker F.XVIII. terug uit Indie, 1932

Anderen beseffen, dat, naast de uitvoering hunner dagelijksche taak, geen ontspanning als de vliegsport kan vermogen om hen uit de beslommeringen van hun werk op te heffen, hoog in de vrije ruimte en ver van zorgen en menschelijk gewoel.

Er zijn er, die zich een loopbaan als militair vlieger wenschen; anderen, die in de techniek der luchtvaart terecht nog onbegrensde mogelijkheden zien; anderen, wier hart naar de vestiging van menschelijke topprestaties: hoogterecords, afstandsrecords, snelheidsrecords, uitgaat.

Er zijn er, die voor zaken of andere doeleinden de macht willen hebben, om zonder eenige hulp van anderen, in weinige uren tijd over heel Europa te kunnen reizen en anderen, die anders ontoegankelijke streken door de lucht willen ontsluiten.

Zij allen - ze droomen van vliegen leeren.