Boekbeschrijving

Adriaan Viruly
Gebundelde vlieg-herinneringen 1928-1936
U.-M. West Friesland, Hoorn
Witte Raven Goliath Pocket G6

Een jongeman beklom in 1923 zijn eerste berg: de Grosze Mythen bij Schwyz, 2000 meter.

Daarop volgde een lang leven, waarin veel meer hoogtes werden bereikt, zij het vooral in KLM-vliegtuigen.

Al doende werd daarbij een twintigtal boeken geschreven.

Op zijn zesenzeventigste jaar, in 1981, beklimt hij opnieuw de Grosze Mythen, in de gedachte dat er nu nog één boek moest ontstaan - over het leven tussen die twee beklimmingen dat er, bij het terugkijken, in zijn ogen veel meer als een mythe dan als een realiteit was gaan uitzien.

Het kleine citaat links op deze pagina verraadt iets van hoe Viruly met de andere sexe is omgegaan in zijn vliegersjaren, hoewel daar natuurlijk in het brave Holland van zijn tijd niet over werd gesproken... laat staan geschreven!

De grote Mythe

 

CitaatWe stonden even heel vreemd samen. 'Kom, we gaan naar het hotel,'zel ik, zoals ik dat in mijn leven zo dikwijls tegen een vrouw gezegd had, in twijfelgevallen.

'Ben je moe?' vroeg ze.

'ja. Maar dat geeft niet. Kom je?'

'ja. Nee. Ga jij maar vast. Ik ga nog wat verder.'

'Maar kind, dan ga ik toch met je mee?'

'Nee. Nu niet. De volgende keer. Ga nu maar. Dág. Ik kom wel.'

Daarmee liep ze kordaat van me vandaan in de richting van het IJzeren Torentje.

Ik zag haar nog even na. Een silhouetje. Dan nog een vaag schaduwtje. En dan was ze plotseling weg, terwijl in het dorp de twaalf slagen van middernacht klonken.

Tevreden liep ik door de oude Zuidstraat terug naar De Valk en ik merkte, dat ik daarbij dat vroege menuetje van Schubert liep te neuriën. In die straat had ik Mine nog leren fietsen op mijn nieuwe fietsje, - toen ik dertien was. Een goeie leeftijd, dertien. De een maakte een menuetje en de ander leerde fietsen, maar het wás het geluk.

Bezield bekeek ik mijn oude dorp. Geen mens is ooit volledig meester van zijn lot - maar toch slaat het een keer of dertigduizend middernacht in zijn leven en dat is dan altijd op een veelbelovend ogenblik.

Want dan begint er immers niets minder dan de overbelangrijke allereerste dag van de rest van zijn leven.

Nieuwe keuzes, nieuwe vrijheid, nieuwe mogelijkheden en nieuwe verrassingen worden hem dan toegezegd. Een nieuwe wereld opent zich, - dertigduizend maal. Wie dat geen plechtig ogenblik vindt, heeft ridicuul weinig van het leven geleerd.'Nu begint de eerste dag van de rest van je leven': de feestelijke woorden van Daedalus tot Icarus, toen de eerste vrije mensenvlucht zou beginnen en alle kansen en verrassingen van het mythische leven zich aanboden.