Boekbeschrijving

Adriaan Viruly
Uitgave van Douwe Egberts N.V., Utrecht
1948

Kleurenfoto's van Wim Berssenbrugge, omslag en illustraties F. ten Have

NOTE: Travel guide to Holland by K.L.M. The Royal Dutch Airlines.
Issued as an album of col. photos by Douwe Egberts, the Dutch Tobacco, Coffee & Tea merchants.

HOLLAND EUROPE AERONAUTICS TRAVEL

Vervolg op 'De Wereld van Boven'

ALS VERVOLG OP ONZE UITGAVE "DE WERELD VAN BOVEN", die vóór de Oorlog een zo verheugend succes mocht behalen, zijn wij dankbaar het toen genomen initiatief thans te kunnen voortzetten met dit boekwerk "KLEURENVLUCHT".

TOEN nog gebonden aan een sobere, doch smaakvolle zwart-wit fotografie, betreden wij met "Kleurenvlucht" opnieuw die wonderlijke wereld der vliegerij, THANS echter met de volle rijkdom van het kleurgevoelige camera-oog.

Op welhaast geen ander terrein der moderne techniek verliep de ontwikkeling in zo'n verbazingwekkend snel tempo als op dat van het vliegwezen.

Het schreed als met zeven-mijls-laarzen door de historie van het menselijke vernuft.
Wij hopen er, ook naar het oordeel van de lezer en beschouwen, in te zijn geslaagd, de omvattende betekenis daarvan te tonen in tekst en beeld.

En op een wijze, die de verrassende schoonheid van robuuste kracht met de pracht der "wereld van boven" in een even machtig als subtiel spel van lijnen en kleuren op Gelukkige wijze verbindt.

Dat wij daarbij de medewerking van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij in zo volledige mate mochten ontvangen, stemt tot grote voldoening en erkentelijkheid.

Het resultaat is hand in hand met baar tot stand gebracht.

Aan wie konden wij de behandeling van de stof beter overlaten dan aan de bij uitstek deskundige Algemeen Chef Vlieger der K.L.M., A. Viruly, die ook onze eerste uitgave "De Wereld van boven" van een zo boeiende tekst voorzag?

Niet minder groot is het aandeel van de jonge fotografische kunstenaar W. Berssenbrugge.

Hij vervaardigde de exclusieve kleurenfoto's volgens de nieuwste procédé's speciaal voor dit boek.

Ook de tekenaar F. ten Have komt een woord van lof toe voor de wijze waarop hij omslag en illustraties heeft verzorgd.

Moge het werk voldoening schenken. Dat zal ook onze voldoening zijn.

Kleurenvlucht

CitaatDouwe Egberts en de Luchtvaart

0ngeveer vijftien jaren geleden - dat was dus in die vroege roemruchte jaren van de Kerstvlucht naar Batavia van de Pelikaan en de Melbournevlucht van de Uiver, heeft de firma Douwe Egberts haar eerste banden met de luchtvaart aangeknoopt.

De tekenaar Titus Leeser en de schrijver dezes stelden op haar verzoek een album "De Wereld van boven" samen, dat tijdens de navolgende jaren in welhaast tweehonderdduizend Nederlandse gezinnen de luchtvaart tot de familiekring bracht.

Deze kennismaking met de luchtvaart was van een zo prettige aard,dat als vanzelf toen reeds plannen gemaakt werden het contact te verstevigen.

En zo ligt hier thans deze nieuwe uitgave, voorzien van, 32 fraaie kleuren-foto's.

De Uiver en de Pelikaan waren bij de Constellation van vandaag, als de holle boomstammen van de Batavieren bij de Willem Ruys van de Rotterdamse Lloyd.

En de foto's uit "De Wereld van boven" stonden in zowat dezelfde verhouding tot die van vandaag in "Kleurenvlucht".

"Kleurenvlucht" geeft U een kleurig beeld van het vliegen en van de schoonheid van ons land.

A. VIRULY