Boekbeschrijving

Adriaan Viruly
B. ten Brink, Meppel, Lantaarn editie
1938

Voor 20 cent te koop in 1938!

In dit boekje de bewerkte en geactualiseerde tekst die al eerder verscheen in het laatste hoofdstuk van Logboek, dat verscheen bij Andries Blitz

Viruly neemt scherp stelling tegen de bewapening en het gebruik van het vliegtuig als massamoordmachine.

In de bijlage een verslag van de Commissie voor de Luchtvaart van het Rassemblement Universel pur la Paix, waarin door tientallen landen de angst voor de rol van het vliegtuig in de mogelijk toekomstige oorlogen wordt afgewezen.

Duitsland was hier, zoals te verwachten, als land niet vertegenwoordigd.

Om de EER van ons land

CitaatOm de EER van ons land, pleidooi voor luchtvaart boven de oorlogsgedachte uit

Parijs, 's avonds laat.

Jonge landgenoot,

Een paar weken geleden heb je me geschreven over onze Nederlandse vliegerij. Je wilt in de luchtvaart, je wilt proberen daarin je werk te vinden, je hebt me gevraagd naar de kansen, welke die luchtvaart je zou kunnen bieden en een paar gegevens heb ik je al kunnen sturen.

Je weet, dat er in ons land zeker honderden en hoogstwaarschijnlijk duizenden jongeren rondlopen. die hetzelfde willen omdat ze dezelfde hoge verwachtingen hebben. Die gaan nu al met hun hoofd en hart op in al, wat de vliegerij betreft, daar ze terecht begrijpen, dat de luchtvaart in de wereld een enorme toekomst heeft en dat het zeker is, dat er in die toekomst nóg veel meer dan in het heden een macht van werk voor de Nederlanders te doen zal zijn.

Ons volk is langs de luchtweg al een eind op streek gekomen, we vliegen al over een heel stuk van de aardbol en we zullen nog wel een eind verder komen ook.

Logisch, dat wie thans een beroep moet kiezen, zich afvraagt, of er hier ook voor hem een hand mee uit te steken valt ... en dat zijn er dan ook niet weinigen. Je weet, dat je het dus niet makkelijk zult hebben om in het zadel te komen, maar je schreef, dat je het niettemin toch met alle macht wilt proberen en ik voor mij - ik wens je van ganser harte alle succes toe, want elk jaar heeft mij tot nog toe opnieuw versterkt in de overtuiging, dat iedere jongen, die de lucht in kan, reusachtig te benijden is.

Om de ruimte, waarin zijn ogen zullen kunnen rondkijken. Om de verantwoordelijkheid, die hij al jong zal mogen dragen. Om de vrijheid in het leven, dat hij tegemoet gaat, om de roeping en de glans van het vak, dat hij mee omhoog gaat stoten.

Ik vind mijn vak een machtig mooi vak om de kansen, die het een mens biedt en om de taak, die het in de wereld heeft op te knappen - vandaar die goede wensen voor je succes op diezelfde luchtweg.

Maar nu was er in je brief een woord, dat je misschien wel zonder er veel bij te denken hebt neergeschreven, omdat het nu eenmaal een modewoord is geworden: het woord "eervol". Het is, omdat de eer van mijn vak mij zeer ter harte gaat, dat je uitgesproken verwachting, in de luchtvaart een eervol beroep te zullen vinden, in me is blijven doorklinken.

Amice, voor wie, als ik, de luchtvaart van heel wat kanten bekeken heeft, is het gebruik van een woord als "eervol" niet zó voor de hand liggend als jij misschien wel denkt.

Op het domein van die luchtvaart liggen de begrippen eervol en mensonterend niet verder vaneen dan het maken van een perfecte landing soms van een crash ligt. Ik heb ondervonden, dat er welhaast altijd aanleiding is om scherp te blijven onderscheiden:

dat die luchtvaart aan de mensheid een ongedacht vérstrekkende dienst zal kunnen bewijzen door de wereld kleiner te maken, én dat ze thans aan misdadiger-staten na de voorlopige schermutseling met tien millioen doden van 1914-18 thans een werkelijk afdoend middel kan verschaffen om de beschaving te vernietigen;

dat, wanneer de mensheid niet bereid zal zijn om haar nieuwe Luchtweg te gaan, bezield met die wil tot vrede op aarde, welke in het evangelie den mensen van goeden wille is toegezegd;

dat dan zeer zeker de Duivel zal gaan langs die Weg, waaraan ieders huis staat, ieders kinderen spelen, ieders zijn en hebben onbeschut naar de hemel open ligt.

(Want praat tot een vakman niet in ernst van "luchtbescherming"; door dát sprookje, waarmee grotestadsbevolkingen thans naar bed worden gepraat, ziet hij waarlijk té gemakkelijk heen.

Sinterklaas strooit pepernoten, de ooievaar brengt de kleine kinderen en als je zoet je nachtlichtje uitdoet, kan geen enkele boze vlieger je vinden, liefje).