Boekbeschrijving

Adriaan Viruly
Blitz, Amsterdam, ABC romans, 44
1949

Dit boek is vrij zeldzaam, zeker de exemplaren met een signatuur van Simon Carmiggelt die dit boek t.g.v. een literaire markt bij de Bijenkorf in Den Haag verkocht.

Vergezichten en met Bernadotte naar Palestina

Viruly en graaf Bernadotte

Viruly en crew voor DC3 United Nations

Citaat

CATRO, 2 Juni, 11 uur v.m. Gistermiddag onderhandelde graaf Bernadotte in Amman met de Arabische Liga, terwijl wij van de PH-TCT met enkele delegatieleden in Mafraq op zijn terugkomst wachtten.

Viruly ontmoet Graaf Bernadotte

De Dakota stond twee mijl van de plaats, waarop een ontoerekenbaar mens eens heeft gemeend een dorp te moeten beginnen. Dit dorp moet als vestigingsplaats sterk worden afgeraden. Wij waadden er door zand en over stenen naar toe en toen weer terug naar de machine. Dakota, dorp, delegatie en bemanning waren in gelijke mate aangebrand' In de woestijnzon, toen graaf Bernadotte met de zijnen om vier uur 'smiddags uit Amman terugkwam.

Ik heb in Mafraq een hoofddoek verkregen, bij 't afdingen zodanig bijgestaan door soldaten van het Arabische Legioen, dat daar later op de dag twisten niet kunnen zijn uitgebleven.

Niettemin Is die doek duur gekocht - met zoveel verbrande huid door de wandeling.

Om 4 uur startten wij van Mafraq en vlogen over Nazareth, Haïfa en Ishmailia terug naar Caïro. In de Dakota ratelden de schrijfmachines en vulden Zieli de stenogramblokken, terwijl mecanicien Groenendijk met zijn hoofd in de astrodomekoepel naar de ongewenste vliegtuigen stond uit te kijken. Hij zag er één, prettig ver weg. Om 8 uur zaten wij op het terras van Shepbears's hotel. Om 11 uur zaten wij daar nog - mét het bericht, dat de Joden de wapenstilstand hadden aanvaard.

Vanochtend om 8 uur kwam de vroege krant onder de deur door: de Arabieren in Amman gingen er eveneens in beginsel mee äccoord. Om 10 uur vond, zoëven, op de kamer van de delegatieleider een van de informele bijeenkomsten plaats, waarop inlichtingen verstrekt en orders gegeven worden.

Vanavond worden wij daar weer verwacht; denkelijk zal het morgen naar Tel Aviv en wellicht weer naar Amman gaan, want er zijn nog haken en ogen genoeg.

Met dat al was de stemming natuurlijk voorlopig bést, op meer resultaat is deze eerste, dagen niet te hopen geweest. Met de doodschieterij en de verwoestingen zou het nu althans verder kunnen zijn afgelopen.

Commissies voor-de contróle van de nakoming der wapenstilstandsvoorwaarden Zullen nu worden gevormd; een neutrale plaats voor directe onderhandelingen tussen de partijen en met de UNO-bemiddelaar zal worden gezocht.

Een vrede is, lijkt het, onderweg. Een rechtvaardige vrede? En wat is hier rechtvaardigheid? Wie zijn wel, wie niet van goede wil? Wie werken, ergens achter de partijen, voor of tegen achter de schermen en met welke motieven? Deze vragen zullen In een redelijke mate moeten worden beant woord.

Het Is altijd mijn Ideaal geweest om eens een Kerstmis In Bethlehem door te brengen; moge dit jaar dit ideaal niet in vervulling gaan doordat vrede in Palestina niet voordien zal worden bereikt.

Wat moet een mens toch oppassen met wensen zonder er meteen bij te zeggen, hoe hij die wensen wil hebben vervuld.