Boekbeschrijving

Adriaan Viruly
A.J.G. Strengholt's Uitgevers Mij N.V. Amsterdam
1933

Een aansporing, een wegwijzer

Merkwaardigerwijs was er in het begin van de deriger jaren, ondanks de grote populariteit van de luchtvaart, een tekort aan vliegers.
Dit werd ondermeer veroorzaakt door de veranderde opleiding van vliegers. Die werden n.l. steeds gerecruteerd uit vliegers met een groot militair vliegbrevet en die bron begon enigszins op te drogen.

Daarom werd de mogelijkheid geopend op de Kweekschool voor de Groote Vaart een opleiding tot stuurman te volgen waarin dan tijd werd vrijgemaakt voor de opleiding tot verkeersvlieger.

Ook de KLM had grote belangstelling voor deze nieuwe instroom van vliegers. Al in het tweede jaar van de opleiding vlogen de leerlingen in de zomervakantie daarom als 'tweede' vlieger bij de KLM op de binnenlandse luchtlijnen.

Vliegen als beroep?