Boekbeschrijving

Adriaan Viruly
Andries Blitz, Amsterdam
1949

Wederom een titel die verwijst naar We vlogen naar Indië en inderdaad is ongeveer de helft van het aantal hoofdstukken uit dat boek in deze "voortzetting en gedeeltelijke herdruk" terug te vinden.

Viruly zelf zegt overigens dat het zijn titel kreeg om de in die tijd zeer netelige kwestie te omzeilen of het nou "We vlogen naar Indië - toen en nu", dan wel "We vlogen naar Indonesië - toen en nu" zou moeten heten:

'Dit boek zou, als voortzetting en gedeeltelijke herdruk van "We vlogen naar Indie", oorspronkelijk "We vlogen naar Indie - toen en nu" heten. Maar ik hoorde, dat dit absoluut niet kon: de titel zou teveel mensen boos gemaakt hebben. Toen zou het "We vlogen naar Indonesie - toen en nu" heten, maar dat kon ook absoluut niet, want dan waren weer zoveel andere mensen boos geworden.
Tenslotte heb ik slim bedacht, naar Java te vliegen en te hebben gevlogen. Maar nu staat er in de tekst nogal eens vaak "Indie", waar Indonesie had kunnen staan. Moge toch niemand daar boos over worden! Het betekent geen politieke stellingname, maar alleen 't volgen van het Schipholse spraakgebruik. Anders niet. Heus niet.

A.V.

Uit het Logboek vliegtuig Douglas P.H.-A.K.E. is "Proceed, but take no risk" overgenomen, terwijl het hoofdstuk "Afschuwelijke vlucht met Van Dijk" is ontleend aan "Ontzettende ervaringen" in "Alles O.K.?.... Draaien!".

"Kerstnacht over Palestina" is een met een nieuwe slotparagraaf aan de actualiteit aangepaste herdruk van "Ontmoeting met de stilte", dat al uit de eerste druk van Verrassende ontmoetingen stamt. Pas in de na-oorlogse versie van dat boek verscheen "Ontmoeting met een landgenote", dat hier als "Toch weer naar Indië" terugkomt.

Het nieuwe materiaal beslaat ongeveer een derde van het boek. Daaronder een "Open brief aan mijn Air Hostess", namelijk zijn dochter Avyola, die rond die tijd als stewardess bij de KLM in dienst trad. Aan haar, en aan oude-rot-in-het-vak Leendert Sillevis, is het boek opgedragen.

We vlogen naar Java....